top of page

Telefoonregeling

Voor een aantal functies geldt dat u een vergoeding ontvangt voor uw telefoonkosten.

 

Voor de functie van bijvoorbeeld sales of projectleiding dient u 24/7 bereikbaar te zijn en direct te handelen bij een oproep.

 

Voor de functie van Service Engineer en Machine Diagnostics Engineer kunt u onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor een vaste vergoeding.

 

S&B heeft het recht per individu de vergoeding te bepalen.

 

Daarnaast geldt voor iedereen, die niet voor een vaste vergoeding in aanmerking komt, dat hij of zij middels een declaratieformulier met daarbij de originele telefoonnota en een onderbouwing waarvoor deze kosten zakelijk moesten worden gemaakt, de kosten vergoed krijgen.

 

Vergoeding telefoonkosten sales, projectleiding of indien vermeld in de arbeidsovereenkomst

 

Bij indiensttreding heeft u het recht op een nieuw toestel. Mocht u op dat moment een goed toestel hebben, behoudt u dit recht en kunt u in een later stadium hiervan gebruik maken. Jaarlijks bouwt u een potje van 150 euro exclusief BTW op om een reparatie te laten uitvoeren of om te sparen voor een nieuw toestel. En mocht u een mooier toestel willen hebben, dan kunt u bij betalen.

 

Voorbeeld: Bij indiensttreding heeft u een nieuw toestel gekregen. Na 3 jaar wilt u weer een nieuw toestel. U heeft dan 3 x 150 = 450 euro exclusief BTW opgebouwd. U ziet een telefoon van 800 euro in de BTW, dus 661 euro exclusief BTW. U ontvangt van ons deze telefoon waarvoor u ons 661 minus 450 = 211 euro moet betalen. Vanaf dat moment gaat u weer opnieuw opbouwen.

 

Vergoeding telefoonkosten Service Engineer en Machine Diagnostics Engineer

 

Bij deze functie hebben wij het recht op een vaste vergoeding gekoppeld aan het frequent of langdurig buiten zijn en een bepaald niveau van zelfstandigheid.

 

Competentie lijst minimaal goed inzetbaar/zelfstandig:

• Uitlijnen en

• Locatie werk - Benelux en/of Locatie werk – Buiten Benelux

 

Verrichtingen lijst minimaal aantal 10x of 50 dagen:

• Locatie werk - Benelux en/of Locatie werk - buiten Benelux

 

Wanneer na verloop van tijd niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan, kan de telefoonvergoeding en abonnement worden ingenomen. De competentielijst zal twee keer per jaar met de monteur worden besproken, aan het begin van het jaar (januari) en halverwege het jaar (juli/augustus). Tijdens deze bespreking zal het recht op de telefoon worden bepaald.

 

Vergoeding telefoon:

• Start bedrag €500,- excl. btw voor start telefoon of reparatie van een bestaande telefoon

o Wanneer hier bij aanvang geen gebruik van wordt gemaakt, blijft het tegoed staan totdat er aanspraak op wordt gedaan voor het kopen van een nieuwe telefoon.

• Per jaar €150,- excl. btw vergoeding voor een nieuwe telefoon of reparatie van de telefoon

• Mocht de telefoon tijdens het werk door een ongelukje beschadigd worden, dan kan deze reparatie apart vergoed worden, dit ter beoordeling van leidinggevende.

• Abonnement op basis van fair use

 

Verrichtingen

Je moet of 10 klussen in een jaar tijd hebben uitgevoerd op locatie OF 50 dagen op locatie aan het werk moeten zijn. Het kan best wel zijn dat een monteur bijvoorbeeld geen 10 buitenklussen haalt in een jaar, maar hij bijvoorbeeld wel vier klussen van 14 dagen op locatie in een jaar heeft. En dan een andere monteur wel 10 of meer klussen in een jaar heeft. Het aantal keer en de dagen moeten we nog wel even kijken of het reëel is.

 

Als je het recht verliest? Wat dan?

Het abonnement en de 150 vergoeding worden bevroren, telefoon mag worden gebruikt.

 

Wat als iemand uit dienst gaat?

De telefoon mag iemand behouden

 

Voorbeelden:

 

Januari 2023:

Monteur A. heeft voor de competentie Uitlijnen de gradatie: “goed inzetbaar” en voor de competentie Locatie werk – Benelux de gradatie: “Zelfstandig”. Naast deze competenties heeft Monteur A. in het kalender jaar 2022 12 klussen op locatie uitgevoerd. Monteur A. komt in aanmerking voor een telefoonabonnement en telefoonvergoeding.

 

Juli 2023:

Monteur A. heeft nog steeds dezelfde gradaties bij de competenties Uitlijnen en Locatie werk – Benelux, maar sinds juli 2022 heeft monteur A. 6 klussen op locatie uitgevoerd en zou dus het recht op zijn telefoonabonnement en telefoonvergoeding verliezen. Maar omdat hij sinds juli 2022 meer dan 50 dagen op locatie aan het werk is geweest behoudt hij zijn telefoonabonnement en telefoonvergoeding.

 

Januari 2024:

Monteur A. heeft nog steeds dezelfde gradaties bij de competenties Uitlijnen en Locatie werk – Benelux, maar sinds januari 2023 heeft monteur A. minder dan 10 verschillende klussen op locatie uitgevoerd en minder dan 50 dagen op locatie gewerkt. Voor monteur A. vervalt het recht op zijn telefoonabonnement en telefoonvergoeding. Hij mag de telefoon blijven gebruiken en zijn telefoonvergoeding wordt bevroren totdat hij weer in aanmerking komt voor de telefoonregeling, hij zal zijn telefoonabonnement zelf moeten betalen.

bottom of page