top of page

Nationale feestdagen

Op de volgende nationale feestdagen krijgt u verlof, zonder hiervoor een vrije dag voor in te leveren:

  • Nieuwjaarsdag

  • 2de paasdag

  • Koningsdag

  • Hemelvaartsdag

  • 2de pinksterdag

  • 1ste en 2de kerstdag

Religieuze feestdagen van, 1 mei en overige feestdagen die geen algemene erkende christelijke feestdagen zijn, gelden als individuele verlofdagen. 

Werk verrichten op feestdagen

Nationale feestdagen worden als zondagen beschouwd. De uren waarop arbeid wordt verricht op zondagen, worden dus ook als zodanig uitbetaald.

bottom of page