Nieuwe CAO Metalektro

FNV meldt:

"FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 hebben op 1 februari een principeakkoord ondertekend voor de cao Metalektro (grootmetaal) met werkgeversorganisatie FME. Tijdens de looptijd worden de lonen verhoogd met 3,5% per 1 februari, met 58 euro bruto per 1 augustus en 116 euro op 1 januari 2020. Deze loonsverhogingen zijn zeker, werkgevers kunnen er niet zomaar vanaf wijken.

Ook gelden de verhogingen voor uitzendkrachten. Daarnaast komt er een generatiepact, waardoor oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd krijgen jongeren daardoor de kans op vast werk. 

Petra Bolster, onderhandelaar FNV Metaal: ‘Dit cao-resultaat bewijst dat de aanhouder wint. Zonder de druk van die vele tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen. De lonen gaan in drie mooie stappen omhoog. Twee keer met een vast bedrag, zodat de lagere scharisschalen en jongeren er extra op vooruit gaan en de sector voor hen aantrekkelijker wordt. Maar ook de afspraken over het generatiepact en duurzame inzetbaarheid zijn erg belangrijk om het werk goed vol te kunnen houden.’

CNV-onderhandelaar Loes Bezemer-Videler: ‘Gedurende het hele traject hebben vakbondsleden hun verantwoordelijkheid genomen. Niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de sector als geheel. Het economisch klimaat biedt ruimte voor het aantrekkelijk maken van de sector. Bovendien is er is een schreeuwend tekort aan met name jonge mensen. De FME, nota bene de eigen werkgeverskoepel, had daar vreemd genoeg geen enkele boodschap aan. Pas onder druk van acties waren ze bereid daar iets aan te doen.’

Albert Meeuwissen, De Unie: ’We zijn blij dat er een akkoord ligt na deze moeizame onderhandelingen. Door als bonden een duidelijk signaal af te geven zijn we tot dit resultaat gekomen met veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het behoud van de HP cao voor het hogere personeel.’

Jörg Sauer, VHP2: ‘Dit is een evenwichtig akkoord. Het akkoord doet recht aan de gunstige bedrijfseconomische situatie binnen de sector en de hoge verwachtingen van de werknemers. Het is nu zaak om aan verbeterde arbeidsverhoudingen te werken.’

Door het akkoord komt er voorlopig een einde aan de stakingen die al zo’n acht maanden continu worden gehouden door vele tienduizenden metaalwerkers. De stakingen worden vanaf zaterdag opgeschort, totdat de vakbondsleden over de afspraken hebben gestemd. Ook de al aangekondigde staking in Friesland voor aanstaande maandag wordt opgeschort.

De cao metalektro heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 en geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals Fokker, ASML, DAF, Siemens, Scania, Thales en Damen Shipyard." 

© 2018 GBS Gearbox Services International - All rights reserved.

Home | Privacy and Cookie Statement

  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon