Afgeronde afstudeer- en stage opdrachten

Ontwikkelen en realiseren van nieuw logistiek proces - 2017

Op dit moment zijn wij bezig met het realiseren van een nieuwe montage hal. Hierbij ontstaat tegelijk een ruimte voor pallet stellingen, ongeveer ter grootte van de hiernaast getoonde foto's. 

Ons bedrijf produceert onderdelen. Daarnaast worden tandwielkasten gedemonteerd en geinspecteerd, waarna een aanbieding aan de klant wordt gestuurd. Veelal worden enkele delen nieuw gemaakt, terwijl oude onderdelen tijdelijk moeten worden bewaard. Na de productie wordt de gehele tandwielkast weer gemonteerd. 

Kortom, veel onderdelen gaan door het bedrijf heen. Hiervoor willen we een efficiente logistiek ontwikkelen. 

Alleen een groot aantal palletstellingen plaatsen is niet de oplossing. 

Wij zoeken een student die alle behoeften inventariseert, een advies opstelt, dit advies uitvoert, medewerkers traint en de nieuwe werkwijze borgt. De nieuwe werkzwijze dient een helder financiele onderbouwing te krijgen.

Ontwikkelen van modernste wijze van zagen met opslag
(juni 2016 - jan. 2017)

Op jaarbasis kopen wij vele stukken materiaal op maat gezaagd in. Wij denken dat het voordeliger is om de materialen in staf op voorraad in te gaan kopen en deze in huis te gaan zagen. Wij zoeken een student die:

 • een onderzoek doet naar de thans op jaarbasis ingekochte materialen

 • een zaaginstallatie ontwerpt, met opslag en rollenbaan

 • een investeringsanalyse maakt voor een go-no go beslissing

 • en indien mogelijk de nieuwe zaaginstallatie gaat realiseren

 • een aanpassing in ons ERP pakket voor administratieve verwerking

 

Wij spreken over zware staven materiaal met een lengte van 6mtr en een diameter van 700mm. 

Kostprijs reductie fabricage tandwielen
(september 2016 - januari 2017)

Uit concurrentie overwegingen kunnen wij de inhoud van deze opdracht niet hier vermelden. 

Besturing van belast proefdraaien van tandwielkasten
(april 2016 - oktober 2016)

Op dit moment zijn wij bezig met het realiseren van een nieuwe proefstand. Zie voor verdere info hier.

De electromotor en remmende electromotor worden aangestuurd met een frequentie regelaar en plc's. 

De tandwielkast wordt gemeten op de volgende aspecten:

 • RPM

 • Oil pressure

 • Temperature

 • Vibrations

 • Oil Quality & Pollution

 •  

 • Onder de proefstand is een kelder gebouwd voor circulatie van olie door de tandwielkast, met filtrering en koeling.

  Wij willen nu een programma ontwikkelen waarbij het volgende plaatsvindt:

 • Tandwielkast spoelen met olie, waarbij de olie gefilterd wordt; tijdens het spoelen moet de tandwielkast langzaam geroteerd worden

 • Bij een bepaalde reinheid van de olie, wordt het filter uitgeschakeld

 • Vervolgens gaan we de tandwielkast opstarten, met toerental en belastings cycly, zoals de tandwielkast ook in de werkelijkheid draait

 • Soms moet/mag de koeler bijgeschakeld worden

 • Afhankelijk van de signalen die worden afgenomen, moet er wellicht een actie plaatsvinden

 • Van het gehele traject moeten de data vastgelegd worden, welke vervolgens geheel automatisch gepresenteerd kunnen worden

 •  

 •  

 • Wij zoeken een student die dit voor ons gaat ontwerpen en realiseren. Externe leveranciers mogen worden ingehuurd. 

  Let wel, de tandwielkasten zijn bij ons steeds verschillende en hebben dus ook steeds andere belastings cycly. Dus een eenvoudige programmeerbaarheid is een verieste. 

Besturing van belast proefdraaien van tandwielkasten
(april 2016 - oktober 2016)

Op dit moment zijn wij bezig met het realiseren van een nieuwe proefstand. Zie voor verdere info hier.

De electromotor en remmende electromotor worden aangestuurd met een frequentie regelaar en plc's. 

De tandwielkast wordt gemeten op de volgende aspecten:

 • RPM

 • Oil pressure

 • Temperature

 • Vibrations

 • Oil Quality & Pollution

 •  

 • Onder de proefstand is een kelder gebouwd voor circulatie van olie door de tandwielkast, met filtrering en koeling.

  Wij willen nu een programma ontwikkelen waarbij het volgende plaatsvindt:

 • Tandwielkast spoelen met olie, waarbij de olie gefilterd wordt; tijdens het spoelen moet de tandwielkast langzaam geroteerd worden

 • Bij een bepaalde reinheid van de olie, wordt het filter uitgeschakeld

 • Vervolgens gaan we de tandwielkast opstarten, met toerental en belastings cycly, zoals de tandwielkast ook in de werkelijkheid draait

 • Soms moet/mag de koeler bijgeschakeld worden

 • Afhankelijk van de signalen die worden afgenomen, moet er wellicht een actie plaatsvinden

 • Van het gehele traject moeten de data vastgelegd worden, welke vervolgens geheel automatisch gepresenteerd kunnen worden

 •  

 •  

 • Wij zoeken een student die dit voor ons gaat ontwerpen en realiseren. Externe leveranciers mogen worden ingehuurd. 

  Let wel, de tandwielkasten zijn bij ons steeds verschillende en hebben dus ook steeds andere belastings cycly. Dus een eenvoudige programmeerbaarheid is een verieste. 

Uit concurrentie overwegingen kunnen wij de inhoud van deze opdracht niet hier vermelden. 

Indeling fabriekshal
(jan. 2016 - juli. 2016)

Wij hebben het plan om ons bedrijf naar een hogere standaard te brengen. Daarbij is de logitiek en de inrichting de verschillende hallen van groot belang. 

In Duitsland hebben wij een bedrijf bezocht welke was ingericht conform de 'Porsche' standaard. Wij waren daar zo enthousiast over, dat wij dit ook in ons eigen bedrijf willen doorvoeren. Maar het blijkt dat niets zomaar 1 op 1 copieerbaar is. We willen daarom de 'Porsche-ontwerp standaard' blijven vasthouden, maar alles wel aanpassen aan onze specifieke eisen. 

Wij zoeken een student die aan de hand van deze ontwerp-standaard alle items gaat implementeren in samenwerking met de verschillende afdelingen en medewerkers. Daarbij speelt ook logistiek en techniek een grote rol. 

Marketing plan voor nieuwe activiteiten
(jan. 2016 - juli. 2016)

In januari 2015 hebben wij een mobiele meetarm aangeschaft. Voor zover wij hebben kunnen zien, is dit wereld hoogst nauwkeurige meetarm voor dit soort toepassingen. Deze meetarm is ontwikkeld in samenwerking met General Electric voor het op locatie meten van tandwielen van turbine gedreven tandwielkasten. Het was destijds te duur om verschillende turbine-tandwielkasten te gaan demonteren om vervolgens alles op een vaste meetbank te gaan meten. Dus is toen deze arm ontwikkeld. 

Wij zijn een service bedrijf voor de inspectie en reparatie van tandwielkasten. Nu hebben we deze meetarm aangeschaft. Maar hoe gaan we deze meetarm nu commercieel inzetten. In een technisch bedrijf gaat dit niet zonder een commerciele inspanning. 

Tevens gaan wij binnenkort een laserclad installatie aanschaffen. 

Wij willen graag dat wij deze 2 nieuwe activiteiten tezamen met onze huidige activiteiten commercieel onder de aandacht worden gebracht. 

Wij verwachten van de student het volgende:

 • een markt analyse

 • het verzamelen van adressen

 • een nieuwsbrief

 • een bedrijfsvideo

Digitalisering industriële processen 
(jan 2016 - jan 2017)

Technologische ontwikkelingen

Naast de opmars van de online wereld worden landen en bedrijven geconfronteerd met nieuwe technologische ontwikkelingen. Ze hebben zowel een sterke invloed op economieën en werkgelegenheid als op de bedrijfsresultaten van ondernemers.

Volgens internationale onderzoeken spelen nieuwe internettoepassingen daarbij een cruciale rol. Deze toepassingen staan in de top van innovaties met een sterke economische impact. Het gaat daarbij om het mobiele internet en internettoepassingen op allerlei terreinen, zoals e-business, e-government, e-health, e-education, e-towns, e-security, e-entertainment, e-energy..

Daarnaast wordt het beleid van politieke beleidsmakers, bedrijfsmanagers en ondernemers beïnvloed door robottechnologie, ’zelfdenkende’ computers, het zogenoemde internet of things (via het internet gekoppelde apparaten), 3D-printen, nano-technologie, cloud computing, serious gaming en analysetechnologie voor big data.

Ze bepalen de economische groei van een land, maar ook verdienmodellen van bedrijven. Politieke beleidsmakers en ondernemers die digitalisering en nieuwe technologie niet hoog op de beleidsagenda hebben staan, gaan de boot missen.

Vooral door digitalisering en de combinatie met nieuwe (productie)technologieën zullen de komende 20 jaar de economieën van veel landen meer gaan veranderen dan de afgelopen vijftig jaar. Dat geldt ook voor Nederland. De optelsom en integratie van al deze ontwikkelingen in ons leven en werken kunnen worden samengevat onder de noemer ’economie 4.0’.

De aanduiding 4.0 staat voor de vierde revolutionaire ontwikkeling in de geschiedenis van de wereldeconomie. Eerst waren er de ingrijpende gevolgen van het gebruik van stoommachines, gevolgd door de impact van de opkomst van de staalindustrie en de verbrandingsmotor en daarna kwamen de computers die samenleving en economie sterk hebben veranderd.

Door de revolutie van economie 4.0 zullen steeds meer bedrijven hun verdienmodel ingrijpend moeten aanpassen. Ondernemers die dat niet snel genoeg doen, lopen het risico dat hun bedrijf omzet verliest, terwijl landen en ondernemers die proactief op deze ontwikkelingen inspelen tot de winnaars van morgen behoren. Ook overheden op centraal en lokaal niveau moeten hun economisch beleid aanpassen.

Wij zoeken studenten die ons bedrijf op het volgende level kunnen brengen

Professionalisering proefstand EN Onderzoek naar belast proefdraaien 
(jan. 2016 - juli. 2016)

Op dit moment beschikken wij als bedrijf over een kleine beperkte proefstand, in de tweede helft van 2015 realiseren wij een nieuw pand voor onze montage, waarin de nieuwe proefstand zal worden gerealiseerd. 

Zowel de grootte als de uitstraling als werkmethoden dienen te worden geprofessionaliseerd.

De proefstand krijgt een grotere plaat, er wordt een kelder voorbereid waarin we de olie huishouding kunnen realiseren, er moeten stellingen (voor alle hulpmiddelen) uit het zicht worden geplaatst en er moet een 'monitor' plek komen. 

Puntsgewijs kunnen we de opdracht als volgt formuleren:

 • Hoe kunnen we de 'plaat' het beste realiseren, dmv rails in beton gieten? door stalen platen te koppelen? Hoe realiseren we dat als 3 tandwielkasten tegelijk worden proefgedraaid, daar er geen trillings-interactie is tussen de verschillende beproevingen is. Hoe kunnen we de platen vlak stellen en ook in de toekomst nastellen?

 • Ontwerp in de kelder een systeem waar 2 verschillende olieen kunnen worden opgeslagen, gefilterd, inclusief het vullen en aftappen van de tandwielkasten die moeten worden proefgedraaid

 • We hebben thans een monitor systeem voor het meten van 1 tandwielkast. Tussen monitor en tandwielkast worden draden gelegd, waarbij de sensoren met magneten op de tandwielkast worden geplakt. We willen straks geen draden van de 3 tandwielkasten naar de monitor ruimte. Dus ontwikkelen een slim pulg-in rails systeem.

 • Ten behoeve van het proefdraaien hebben we veel hulpstukken. Design een rek, uit het zicht, voor deze hulpstukken, alsmede een ruimte waar de 3 monitoren staan. Een beetje futuristisch mag het er wel uit zien.


Op onze proefstand worden dagelijks tandwielkasten getest op

 • temperaturen

 • druk

 • trillingen

gerelateerd aan toerental en belasting.

Onze tandwielkasten worden op dit moment onbelast proefgedraaid. Eenmaal hebben wij tandwielkasten belast proefgedraaid, omdat wij meerdere van het zelfde type hadden staan en dus tegenoverelkaar op torque konden zetten. Maar wij zijn een onafhankelijk service bedrijf. Dit betekent steeds enkelstuks en vele variaties. Ingaande en uitgaande assen zitten op veel verschillende plekken.

Wij hebben ook wel eens een analyse gedaan, om te zien welke fouten er nu (huidige wijze van proefdraaien) bij ons doorheen glippen. En hadden we dat kunnen voorkomen door belast proef te draaien? Het antwoord was daarbij nee.

Toch is er regelmatig een roep uit de markt om belast proef te draaien. 

Wij denken dat een beperkte belasting een voldoende alternatief is. De opdracht willen we dan ook als volgt definieren:
 

Maak de analyse opnieuw van:

 • welke fouten kunnen er op treden bij de reparatie van tandwielkasten

 • welke fouten halen we eruit dmv onbelast proefdraaien

 • welke fouten halen we eruit dmv beperkt belast (5%) proefdraaien

 • welke fouten halen we eruit dmv volledig belast proefdraaien

 

 

Vervolgens willen we dat je een concept gaat ontwerpen voor het beperkt (5%) belast proefdraaien van de grote diversiteit aan tandwielkasten. In eerste instantie moet je je heel erg gaan orienteren in de wereld om ons heen. Er zijn met grote zekerheid als gelijkwaardige testopstellingen in de wereld. Het hierbij gevoegde schema komt bijvoorbeeld van Torque Test B.V. Dus ga je eerst goed divergeren door een brede orientatie en ga vervolgens destileren naar een ontwerp dat voor ons het meest geschikt is. 

© 2018 GBS Gearbox Services International - All rights reserved.

Home | Privacy and Cookie Statement

 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon